X

Baş Harfine Göre Doktor Arama

Çocuk Cerrahisi

Yenidoğanların ve çocukların ameliyat öncesi hazırlıkları, ameliyatları ve sonrası bakımları erişkinlerden önemli ölçüde farklılıklar gösterir. Bu nedenle çocuk ameliyatları sadece uygun şartlara sahip hastanelerde yapılmalıdır. Hastanelerimizde bir günlükten, 16 yaşa dek çocukları ilgilendiren tüm ameliyatlar Çocuk Cerrahı tarafından yapılmaktadır.

 

Yenidoğanların Doğumsal Anomalileri, Tümörleri:

• Özefagus atrezisi ve trakeo- özefaged fistüller
• İntestinal atrezi ve stenozler
• Diafragma hernisi
• Kasık fıtıklar
• Anorektal malformasyonlar
• Malrotasyonlar
• Hemanjiyomlar
• Lenfanjiyomlar
• Çocuklardaki ameliyat gerektiren hastalıklar
• Toraks ve batın tümörleri
• Barsaklara ait ameliyat gerektiren hastalıklar
• Kasık fıtığı, hidrosel, apendisit, göbek fıtığı, kabızlık
• Çocukların ürolojik hastalıkları ve ameliyatları
• Böbrek tümörleri
• Renal pelvis ve üreter darlıkları
• Mesane nörolojik ve doğuştan bozuklukları
• İnmemiş testis
• Penis gelişim kusurları(hipospadias, epispadias)

Bölümde Görev Alan Doktorlarımız


Bölümle İlgili Sağlık Bilgileri