X

Baş Harfine Göre Doktor Arama

Kalp Hastalıkları (Kardiyoloji)

Kardiyoloji Bölümümüzde Uygulanan Test ve Tanı Yöntemleri:

EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ)
Kalbin ultrasonografik olarak incelenmesidir.

EFORLU EKG (TREADMILL)
Hasta belli bir protokole göre dönen bant üzerinden yürütülür. Koroner kalp hastalığının ayırıcı tanısında, kalp krizi geçirenlerde egzersiz kapasitesinin ve hastalığının seyrinin belirlemesinde, ilaç etkisini değerlendirmede ve 40 yaşını geçen yüksek risk grubundakilere rutinde uygulanmaktadır.

HOLTER MONİTÖRİZASYON - EKG HOLTER
Hastanın 24 saat süre ile kaydedilmiş EKG’lerin incelenmesidir.

TANSİYON HOLTER
Hastanın günlük yaşamını sınırlandırmadan önceden programlanan aralıklarla otomatik olarak tansiyon ölçümleri yapılmasıdır.

 

* Grubumuzun Kalp Damar Cerrahisi, Transplantasyon ve Diyaliz gerektiren hastalarının tedavileri iştirakimiz olan Özel Gaziosmanpaşa Hastanesinde yapılmaktadır.

Bölümde Görev Alan Doktorlarımız


Bölümle İlgili Sağlık Bilgileri