X

Baş Harfine Göre Doktor Arama

Radyoloji

Radyodiyagnostik Bölümündeki Tanı Araçları:

• Bilgisayarlı Tomografi 16 Kesit
• 1,5 Tesla MR
• Fleroskopi
• Direkt Röntgen
• Mamografi
• Renkli Doppler Ultrasonografi
• Ultrasonografi
• Girişimsel Radyoloji

Bölümde Görev Alan Doktorlarımız


Bölümle İlgili Sağlık Bilgileri