X

Baş Harfine Göre Doktor Arama

Kalite Politikamız

Misyonumuz

Deneyimli ve eğitimli personeliyle, sağlıklı yaşamın tüm insanların hakkı olduğu anlayışıyla, hasta haklarına saygılı, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,etik kurallara bağlı kaliteli sağlık hizmetini ekip ruhu ile sunan bir kurum olmaktır.

Vizyonumuz

İleri teknolojiyi kullanarak sağlık bilimleri alanında bilginin üretildiği, uygulandığı, yayıldığı; ulusal ve uluslar arası standartlar benimseyen, mensubu olmaktan onur duyulan, hizmet kalitesi açısından öncelikle tercih edilen bir kuruluş olmaktır.

Kalite Politikamız

• Tıp etiği ve bilimsel kurallardan ödün vermeden insan hassasiyetine en yüksek değeri ve özeni göstererek, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunmak.

• Hizmet sunumunda Sağlıklı yaşamın tüm insanların temel hakkı olduğu düşüncesi ile hasta haklarına saygı duyarak hareket etmek.

•Hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirerek memnuniyetlerini sağlamak.

•En önemli gücümüzün öncelikle personelimiz olduğu bilinciyle hareket ederek, personelimizin istek ve önerileri doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapmak.

•Personelin gelişimini sürekli eğitimlerle desteklemek.

•Sağlık hizmeti sunumunda kalite yönetim sistemi şartları çerçevesinde sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunarak, hizmet kalitesi açısından öncelikle tercih edilen bir kuruluş olmak.

Değerlerimiz

 

Hastanemiz misyonu ve vizyonu doğrultusunda;

• Hasta ve çalışan güvenliği temelinde,

• Kaynakları etkin kullanarak,

• İş doyumu sağlayarak,

• Doğayı ve çevreyi gözeterek sağlık hizmeti sunmaktır.